Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

معرفی موسسه

تاریخچه ی موسسه

موسسه ی دخترانه ی زبان های خارجی رویان در سال 1384 به مدیریت سرکار خانم فریبا هوشیار و با دریافت مجوز از سوی وزارت محترم آموزش و پرورش تاسیس گردید.این موسسه در نظر دارد با فراهم آوردن محیطی آکادمیک و پر نشاط برای زبان آموزان سعی در ارائه خدمات آموزشی مطلوب به کلیه علاقه مندان نماید.

از برنامه ها و اهداف مهم  میتوان به این موارد اشاره کرد :طراحی و برگزاری جدیدترین دوره های آموزشی توام با جدیدترین سیستم های آموزشی با استفاده از کتابهای مورد تایید اتحادیه اروپا استاندارد سازی کلاس های آموزشی و شیوه های زبان آموزی با توجه به روال جاری در موسسات و دانشگاه های برتر دنیا و نیز ارزیابی دقیق و صحیح سطح زبانی زبان آموزان پیش و پس از برگزاری دوره می باشد.به طور کلی موسسه ی زبان های خارجی رویان با نگرش به فردایی بهتر که در آن شهروندان محترم بتوانند کلیه نیاز های آموزشی خود را در جهت یادگیری مهارت های زبانی در یک محیط سالم آموزشی مرتفع نمایند در زمینه ی تولید و عرضه ی تکنولوژی فرهنگی  با ارائه خدمات  متنوع طبق استاندارد های بین المللی فعالیت می نماید.

موسسه آموزش زبان رویان