Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

دوره های ترمیک کودکان

دوره های ترمیک کودکان

در  این دوره ها با استفاده از روشهای نوین مبتنی بر آموزش لغت در قالب جمله و تاکید بر اموزش اصوات و صدای هر حرف با استفاده از وسایل مختلف سمعی و بصری( اسباب بازی- فلش کارد - فیلم-تلویزیون_ پاور پوینت_ سی دی و کامپیوتر) و خواندن شعر, رنگ آمیزی دیگر فعالیت های سرگرم کننده مناسب  خواندن و نوشتن به آنها اموزش داده می شود  .  در دو ترم بعد Magic English  دانش و مهارت نوشتن و خواندن انها تقویت شده و با تمرینهای بیشتر و یادگیری نکات گرامری و مفاهیم و لغات ساده بیشتری دانش انها تثبیت میگردد.

 

دوره های ترمیک نوجوانان

دوره های ترمیک نوجوانان

در دوره های ترمیک نوجوانان کتب  English Time  تدریس میشود به همراه کتب موسیقی  و شعر انگلیسی songs  برای سطوح  اولیه و برای سطوح میانگین  و بالاترآموزش گرامر و قصه گویی به همراه کتب اصلی تدریس میشود تا دانش آموزان بتوانند صحیح و روان صحبت کنند.
 

ترمها و کتب تدریس شده در چارت آموزشی زیر نشان داده شده است.

 

دوره های ترمیک کودکان و نوجوانان