Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

دوره های مکالمه

 

دوره های مکالمه

دوره های مکالمه موسسه با توجه به نیاز زبان آموزان و  سطح انها  طراحی میگردد. برای نوجوانان زیر پانزده سال کلاسهای مکالمه خاص سن انها برایشان طراحی گردیده است که عمدتا بر اساس داستان خوانی , فیلم و تصویر است.  کلاسهای سطح بندی شده ویژه زبان آموزانی است که مایلند به صورت ترمیک  وبه طور مستمر سطح توانش مکالمه و صحبت کردن به انگلیسی را بالا ببرند . کلاسهای بحث آزاد, قصه گویی و فیلم و خبر به صورت workshop  ارائه میگردد.
در تمامی این دوره ها از انواع وسایل کمک آموزشی موجود( فیلم- تلویزیون- پاور پوینت- سی دی های آموزشی و کامپیوتر) استفاده میشود.

 

دوره ها ی مکالمه در چارت آموزشی زیر نشان داده شده است.

 

دوره های مکالمه