Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

زبان فرانسه

کلاسهای آموزش زبان فرانسه از ابتدای تاسیس این موسسه همواره برگزار شده است و دانش آموزان بسیار خوبی در رشته زبان فرانسه در این آموزشگاه آموزش دیده و بعضی نیز به ادامه تحصیل در این رشته پرداخته اند.

  • در دوره های ترمیک فرانسه کتب  Le Nouveau Taxi تدریس میشود . بین هر سطح یک دوره مکالمه و گرامر برگزار میشود.
  • پس از طی این دوره ها دانشجویان دوره های تکمیلی DELF_DALF _teFAQ  تدریس میشود

 

 

زبان فرانسه