Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

زبان آلمانی

کلاسهای آموزش زبان آلمانی از ابتدای تاسیس این موسسه همواره برگزار شده است و دانش آموزان بسیار خوبی در رشته زبان آلمانی در این آموزشگاه آموزش دیده و بعضی نیز به ادامه تحصیل در کشور آلمان اعزام شده اند.

  • در دوره های ترمیک آلمانی کتب  Tangramتدریس میشود. بین هر یک دوره مکالمه برگزار میشود.

 

زبان آلمانی