Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

دوره های IELTS

چرا IELTS را در رویان بیاموزم؟

 1. آز جمله دوره های بسیار موفق موسسه رویان کلاسهای IELTS  آن بوده است. نمرات خوب  داوطلبان و موفقیت انها در امتحانات ایلتس  نشان دهنده کیفیت کار موسسه است.
 2. دوره های ایلتس این موسسه به صورت عمومی, گروههای محدود و حتی تک نفره برگزار میگردد.  این دوره ها به صورت Flexible  برنامه ریزی میشوند و با توجه به سطح داوطلب یا داوطلبان , فرصت زمانی انها و ساعات آزادشان طراحی میشوند.
 3. کلاسهای آیلتس موسسه اغلب  با همکاری دو یا چند استاد برگزار میگردد.
 4. از انجا که موسسه ایلتس دو گونه امتحان برگزار میکند لذا دوره های ایلتس  موسسه نیز  به دو گونه است: General IELTS  ویژه افرادی که مایل به اخذ اقامت در کشور خارجی میباشند و Academic IELTS  ویژه کسانی که مایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور میباشند.  
 5. کلاسهای موسسه میتوانند به صورت تک مهارتی برگزار شوند و شرکت کنندگان احباری در ثبت نام جهت همه مهارتها را ندارند.  اگر برای مثال فقط  در مهارت Reading  ضعیف هستند میتوانند فقط در کلاسهای خواندن شرکت کنند و در هزینه خود صرفه جویی کنند.
 6. مشاورین موسسه میتوانند علاقمندانی که توان خواندن برای امتحان را بدون نیار به کلاس دارند را به سمت خواندن مستقل یا SELF-STUDY  هدایت کنند و تنها جلسات معدودی را جهت کنترل پیشرفت این داوطلبان با انها داشته باشند.
 7. این دوره ها عمدتا به سه بخش تقسیم میگردد:
 • آموزش مهارتها  با ستفاده از مطالب طراحی شده توسط خود موسسه و کتب بین المللی  نظیر Achieve IELTS

 • انجام عملی تستهای واقعی IELTS که قبلا برگزار شده در کلاس  با استفاده از منابعی نظیر Cambridge IELTS  و منابع اینترنتی

 • برگزاری حد اقل دو آزمون شبیه سازی شده

 • تعداد جلسات برای هر مهارت به طور متوسط 10 جلسه (20 ساعت) آموزشی میباشد.

 

چارت کلی این دوره ها به شرح زیر است:


کتب زیر تعدادی از کتب مفید در زمینه یادگیری ایلتس هستند که توسط موسسه رویان به دانشجویان معرفی میشوند.