Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

دوره هایTOEFL

 

چرا TOEFL را در رویان بیاموزم؟

  1. از جمله دوره های بسیار موفق موسسه رویان کلاسهای TOEFL  آن بوده است. نمرات خوب  داوطلبان و موفقیت انها در امتحانات TOEFL  نشان دهنده کیفیت کار موسسه است.
  2. دوره های TOEFL این موسسه به صورت عمومی, گروههای محدود و حتی تک نفره برگزار میگردد.  این دوره ها به صورت Flexible  برنامه ریزی میشوند و با توجه به سطح داوطلب یا داوطلبان , فرصت زمانی انها و ساعات آزادشان طراحی میشوند.
  3. کلاسهای TOEFL موسسه اغلب  با همکاری دو یا چند استاد برگزار میگردد.
  4. از انجا که موسسه TOEFL دو گونه امتحان برگزار میکند لذا دوره های TOEFL  موسسه نیز  به دو گونه است: PBT  و IBT البته چون امروزه اکثر دانشگاهها فقط مدرک IBT   را میپذیرند لذا این دوره ها بیشتر از دوره های TOEFL PBT برگزار میگردد.
  5. کلاسهای موسسه میتوانند به صورت تک مهارتی برگزار شوند و شرکت کنندگان احباری در ثبت نام جهت همه مهارتها را ندارند.  اگر برای مثال فقط  در مهارت Reading  ضعیف هستند میتوانند فقط در کلاسهای خواندن شرکت کنند و در هزینه خود صرفه جویی کنند.
  6. مشاورین موسسه میتوانند علاقمندانی که توان خواندن برای امتحان را بدون نیار به کلاس دارند را به سمت خواندن مستقل یا SELF-STUDY  هدایت کنند و تنها جلسات معدودی را جهت کنترل پیشرفت این داوطلبان با انها داشته باشند.
  7. این دوره ها عمدتا به سه بخش تقسیم میگردد:

الف: آموزش مهارتها  با ستفاده از مطالب طراحی شده توسط خود موسسه و کتب بین المللی  نظیر Lingman Preparation  Course for TOEFL
ب:  انجام عملی تستهای واقعی TOEFL که قبلا برگزار شده در کلاس  با استفاده از منابعی نظیر ,Barrons  Longman  و منابع اینترنتی
ج: برگزاری حد اقل دو آزمون شبیه سازی شده
د. تعداد جلسات برای هر مهارت به طور متوسط 10 جلسه (20 ساعت) آموزشی میباشد.

چارت کلی این دوره ها به شرح زیر است:

 

کتب زیر تعدادی از کتب مفید در زمینه یادگیری ایلتس هستند که توسط موسسه رویان به دانشجویان معرفی میشوند.