Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

دوره های زبان تخصصی ESP

از جمله دوره های آموزشی ارائه شده در این مرکز آموزش زبان تخصصی رشته های مختلف نظیر زبان انگلیسی ویژه دانشجویان روانشناسی, حقوق, حسابداری, پرستاری و یا مهندسی می باشد. این دوره ها به صورت عمومی یا گروههای محدود و حتی تک نفره برگزار میگردد. مدرسین این دوره ها اساتیدی هستند که  خود استاد این دروس زبان تخصصی یاESP   در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشند.
برخی از مواد مورد تدریس به شرح زیر است:

  • English for students of Management
  • English for students of Psychology
  • English for students of Nursing
  • English for students of Agriculture
  • English for students of Law
  • English for students of Literature